Author name: Nguyễn Thế Hòa

Nhà thiết kế nội thất, kiến trúc và các sản phẩm đồ gỗ hiện đại. Phụ trách tư vấn và hỗ trợ khách hàng thiết kế ra sản phẩm đẹp nhất và hoàn hảo nhất. Đam mê ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung. Ngoài ra anh còn đang tham gia điều hành và cộng tác trong lĩnh vực Internet Marketing.

Scroll to Top